• angleški,english

JANUAR 2023

09.01.2023

Ali je Gorenje Keramika ekološko osveščeno podjetje?

Zavezanost podjetja varovanju in ohranjanju okolja izhaja iz prepričanja, da je trajnostni razvoj obveznost za vse nas.
Ker smo ekološko osveščeno podjetje, pri svojem delu uporabljamo okolju prijazne čistilne metode, zaprti krog odpadne vode in tehnologije mokrega mletja naravnih materialov. Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Odpadki se za namen reciklaže ločeno zbirajo v zato namenjenem prostoru in predajajo ustreznemu pooblaščenemu podjetju za nadaljnjo obdelavo.

JULIJ 2023

AVGUST 2023